Odhlasovať zo stravy bude možné do 16.12.2019

Metodické usmernenie a aktualizované usmernenie

Vážení rodičia, v zmysle metodického usmernenia a aktualizovaného usmernenia MŠVVaŠ k aktualizácii obsahu a vzdelávania v ZŠ sme na pedag. rade odsúhlasili hodnotenie žiakov počas obdobia pandémie.
 
Hodnotenie žiakov počas pandémie Hodnotenie žiakov.  
 
Usmernenie aktualizované: