Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že prerušuje prezenčný výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov v VIII. C od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021 (vrátane) a v VIII. A od 23. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (vrátane).

Tieto triedy budú mať dištančné vzdelávanie. Zo stravy sú odhlásení všetci žiaci daných tried.

S poučením pre osoby v karanténe ako aj s usmernením k prevádzke školy budú oboznámení zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy prostredníctvom IZK. Informovaní o prerušení prezenčného vzdelávania sú informovaní všetci rodičia a zamestnanci našej školy.

Ďakujeme za pochopenie. 

RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.