Školská psychologička

Školská psychologička

Mgr. Lenka Hrušková

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. č.: 0908279722

Mgr. Michaela Berkyová 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. č.: 0940 368 516

 

Čo školský psychológ robí?

Školský psychológ poskytuje poradenské služby žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Školský psychológ realizuje skupinové a individuálne aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v triede, dobré začlenenie žiakov do kolektívu, zlepšovanie sociálnych zručností a komunikačných schopností a na efektívne riešenie problémov žiakov pri učení, prežívaní a správaní. Školský psychológ môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou, či v kríze.


V akých situáciách sa naňho môžete obrátiť?

Žiaci:

 • študijné ťažkosti (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa – v škole i doma,..)
 • adaptačné ťažkosti (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote,..)
 • vzťahové  ťažkosti (priatelia, partner, rodičia, učitelia, spolužiaci,..)
 • otázkach osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)
 • akýchkoľvek špecifické ťažkosti a problémy (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže...)

 Rodičia:

 • v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích ťažkostí svojich detí

 Školský psychológ spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s kontaktným poradenským psychológom. Psychologická diagnostika sa na škole nevykonáva.

Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

 

Etika práce školského psychológa:

 • Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
 • Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
 • Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
 • Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
 • Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
 • Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
 • Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
 • Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
 • Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
 • Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
 • Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
 • Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.