1.

MÝTUS : Keď navštívim školského psychológa, znamená to, že je so mnou niečo zle. 


PRAVDA : Keď navštívim školského psychológa, znamená to, že CHCEM NIEČO ROBIŤ SO SVOJIM ŽIVOTOM ABY SOM SA CÍTIL/A  LEPŠIE. Je to prejav odvahy a odhodlania.

 

2.

MÝTUS : Je to hanba, keď si neviem riešiť svoje problémy sám/sama a musím za niekým chodiť.

PRAVDA : Je dobre známe, že na svoje vlastné problémy sa nedokážeme pozerať s nadhľadom a bez emócií, preto nám môže pomôcť ak sa porozprávame s niekým, kto nás vypočuje a pozná iné možnosti ich riešenia.

 

3.

MÝTUS : Celá škola sa dozvie, že chodím ku školskému psychológovi a budú sa mi smiať.

PRAVDA : Chodiť k školskému psychológovi sa dá aj bez toho, aby o tom niekto v škole vedel. Dohodnutím termínu (cez e-mail, schránku dôvery) sa to dá aj diskrétne. Konzultáciu je možné naplánovať pred alebo po vyučovaní, kedy v škole nie je nikto zo spolužiakov. Všetko je o tom, ako sa dohodnete ☺

 

4.

MÝTUS : Školský psychológ môže niekomu za mojim chrbtom prezradiť dôverné informácie, ktoré sa počas konzultácie dozvie.


PRAVDA : Psychológ má povinnosť mlčať o tom, čo sa na konzultácii dozvedel. Výnimku tvoria situácie, kedy má podozrenie, že dochádza k trestnému činu – vtedy má povinnosť nahlásiť zistenia príslušným orgánom. Sú to situácie dané zákonom (napr. ak niekomu ubližujú). A dokonca aj toto ohlásenie psychológ neurobí bez vášho vedomia. Všetko ostatné je dôverné a psychológ o tom nemôže hovoriť s nikým, pokiaľ k tomu nemá povolenie klienta.

 

5.

MÝTUS : Školský psychológ hneď spozná, čo si myslím a aký/aká som.

PRAVDA : Psychológ nemá krištáľovú guľu, ani nepozná zázračné triky na to, aby o klientovi zistil niečo, čo klient nechce prezradiť. To, ako sedíme, ako sa tvárime má väčšinou mnoho dôvodov a aj psychológ potrebuje čas na zoznámenie sa s nami, rovnako ako ho potrebujeme aj my. Aj keď sa psychológ mohol naučiť nejaké poučky, stále sa jedná len o teóriu, ktorá neplatí na všetkých, pretože každý sme originál.

 

6.

MÝTUS : Ak chcem navštíviť školského psychológa musím mať veľmi vážny problém.


PRAVDA : Čo je veľmi vážny problém ? Tak ako sme každý odlišný rovnako odlišne pristupujeme k prežívaniu a riešeniu problémov. Je úplne normálne, že niektoré veci nás stresujú alebo trápia viac ako druhých. Neexistuje delenie problémov na vážne a banálne. Dôležité je, ako to v danej chvíli cítiš ty sám. Na základe tohto sa potom môžeš rozhodnúť, či potrebuješ našu pomoc. Školský psychológ si ťa vždy rád vypočuje.

 

7.

MÝTUS : Školský psychológ ma bude testovať a skúmať.

PRAVDA : Aj napriek tomu, že niekedy test použijeme nie je našim cieľom skúmať ťa. Testy nám môžu niekedy pomôcť pozrieť sa na tvoj problém z väčšieho nadhľadu. Najčastejšie však používame rozhovor ☺

 

8.

MÝTUS : Psychológ vždy pozná rýchle a správne riešenie akýchkoľvek problémov, je vždy prítomný a dobre naladený.


PRAVDA : Ja som človek, ty si človek, psychológ je človek. Rovnako ako vy, aj psychológovia sú len ľudia. Napriek tomu, že máme za sebou školu a skúsenosti, ani my nie sme dokonalí. Stane sa, že urobíme chybu, že sa musíme poradiť s niekým iným ak si sami nevieme rady, že sme smutní či nahnevaní.

 

9.

MÝTUS : Už po prvom stretnutí so psychológom mi bude oveľa lepšie a moje problémy zmiznú.

PRAVDA : Žiadny problém, ktorý nás trápi dlhšiu dobu sa nevyrieši za jeden deň. Je úplne normálne, že prejde určitý čas, (počas ktorého sa budeme možno cítiť ešte horšie) kým svoje problémy vyriešime.

 

„Pokiaľ máš stále pochybnosti o činnosti školského psychológa touto cestou ťa srdečne pozývame aby si prišiel k nám. Máš možnosť si vyskúšať aké to u nás naozaj je. Možno sa nám spolu podarí zbúrať ďalší z mýtov. Najlepšie sa predsa učíme z vlastných skúseností“ ☺

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.