Tlačivo na Obedy

PRIHLÁŠKA NA STRAVU na budúci šk. rok - od Septembra 2020
Žiadosť o prijatie na stravu musí zákonný zástupca vyplniť, podpísať a priniesť späť do 26.6.2020 do
ŠJ alebo tr. učiteľovi. / najneskôr v deň keď si žiaci preberajú vysvedčenie /
Prihlásený na stravu od septembra 2020 bude len ten stravník, ktorý odovzdal vyplnenú prihlášku
a v auguste bude mať uhradenú 1. splátku stravného.
Ak by mal niekto problém s vytlačením prihlášky, môže prísť do kancelárii Vedúcej ŠJ a tu vyplní
prihlášku.
Termíny platieb treba dodržiavať a 1. úhrada na stravu nesmie byť skôr ako 1.8.2020.

Tlačivo na obedy TU