Rada školy

Školský rok 2019/2020

 

Meno a priezvisko

 

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Mariana Kováčová

predseda

rodičov

2.

Mgr. Iveta Varganová

podpredseda

pedagogických pracovníkov

3.

Mgr. Ivana Gáborová

zapisovateľka

pedagogických pracovníkov

4.

Anna Halenárová

člen

správnych zamestnancov

5.

Ing. Štefan Štefek

člen

zriaďovateľa

6.

PhDr. Mária Valábiková

člen

zriaďovateľa

7.

JUDr, Filip Barbarič, MPH

člen

zriaďovateľa

8.

PaedDr. Tatiana Vaňová

člen

zriaďovateľa

9.

Ing. Moravčík Ľubomír

člen

zriaďovateľa

10.

Ing. Jarmila Sečányová

člen

rodičov

11.

JUDr. Cabadajová Sylvia

člen

rodičov

12.

Mgr. Svýba Miroslav

člen

rodičov

 

Dokumenty rady školy:

PDF Dokumenty

 Štatút rady školy