Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

„Komenský a my“

Alexandra Sabová, žiačka VI.A, opäť potvrdila svoj výtvarný talent a v  XVIII. ročníku  celoslovenskej výtvarnej súťaže „Komenský a my“, v kategórii B 1 (5. – 6. ročník ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií),  získala nádherné 1. miesto.  Účastníci súťaže výtvarne spracovali  tému: Poľnohospodárske stroje - minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Blahoželáme! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a  želáme veľa kreatívnych síl vo výtvarnej tvorbe.

"... a Slovo bolo u Boha..."

Dňa 23. 11. 2017 sa na Základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch konalo krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy "... a Slovo bolo u Boha...".

Súťaže sa zúčastnili aj traja žiaci našej školy: Romanka Hudecová z III. C, Adelka Koščialiková zo IV. B a Jožko Repiský z V. B. Slávnostné otvorenie sa začalo svätou omšou, ktorú svojím spevom spestril mládežnícky spevokol. Po jej skončení mal pár povzbudivých slov pre recitátorov aj pán riaditeľ.

Žiaci podávali obdivuhodné výkony. Pre všetkých zúčastnených - súťažiacich i porotcov - to bol nádherný umelecký zážitok. Na konci súťaže nastalo vyhodnotenie. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili, získali sme cenné skúsenosti, ktoré môžeme zúžitkovať v nasledujúcom ročníku súťaže. Odmenou nám boli príjemne strávené spoločné chvíle.

Ďalšie fotografie nájde TU:

"Green Deal"

 Vo výtvarnej súťaži " Green Deal", ktorú organizovalo informačné centrum Europe Direct Nitra a hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik, reprezentovala našu školu Habiba Ahmad   Khan, žiačka VI. A triedy.

 Porota spomedzi všetkých súťažiacich rozhodla, že kresba našej žiačky je hodná 1. miesta.

 Urobilo nám to veľkú radosť. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

„Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”.

Od 4. 12. do 11. 12. 2020 prebiehala, pod záštitou organizácie Europe Direct Nitra, súťaž žiackych prezentácií na tému: „Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov našej školy. Keďže všetky prezentácie boli na skvelej úrovni, porota mala veľký problém vybrať troch, ktorých by ocenila. Nakoniec sa rozhodli  oceniť prvých piatich najúspešnejších a zvyšných žiakov odmeniť aspoň malým darčekom. Sme hrdí, že v tejto náročnej dobe naši žiaci prejavili záujem a investovali svoj voľný čas na reprezentáciu školy. 

1. miesto Ella Juliniová 8. A
2. miesto Filip Zelený 9. B
3. miesto Ivana Juhásová 8. C
4. miesto Habiba Ahmad Khan 6. A
5. miesto Barbara Beňušíková 8. B.

Tešíme sa a gratulujeme!!!

 Viac fotografií nájdete TU 

Celoslovenská výtvarná súťaž

Žiačka Alexandra Sabová z V. A získala v 16. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaži: " Komenský a my ", " Cesty - podoba ciest " krásne 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl.

Chemická olympiáda

Dňa  12. 3. sa uskutočnil 57. ročník okresného kola chemickej olympiády. V okresnom kole nás reprezentovali žiaci IX.A Šimon Šebo a Pavol Galo. V silnej konkurencii sa Šimon umiestnil na 8.mieste a Pavol na 10. mieste. Obaja žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla. Zo 47 súťažiacich sa Šimon umiestnil na 12.mieste a Pavol na 39. mieste. Šimon bol úspešným riešiteľom krajského kola. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Deň Zeme

Žiaci 9.A sa zúčastnili súťaže Slovenskej akadémie vied ku Medzinárodnému dňu Zeme. Svojou šikovnosťou a pracovitosťou si od komisie súťaže vyslúžili 1. miesto v kategórii kolektívy. Srdečne blahoželáme :)

Video

Dobrý skutok pre planétu Zem

V máji sa žiaci III. A zapojili do výtvarnej súťaže Dobrý skutok pre planétu Zem konanej pri príležitosti Dňa Zeme. Ocenení boli diplomami a drobnými odmenami. Bibka Očadlíková získala . miesto v 1. kategórii do 3 - 10 rokov.

Hviezdoslavov Kubín

Tradičná súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín neobišla ani žiakov druhého stupňa. Siedmi recitátori sa 31. januára predviedli v prednese poézie a prózy.. Porota udelila v štyroch kategóriách tri prvé miesta, a tak posunula žiakov do obvodného kola, ktoré bude v Krajskom osvetovom stredisku 4. marca. Žiaci V.B ako diváci mali možnosť vidieť nezabudnuteľné výkony. K postupu gratulujeme  Samkovi Müllerovi zo VI.B, Barbare Beňušíkovej zo VII.B a Miške Fӧldešiovej z VIII.B triedy. Talentovaná Andronika Gáliková sa školského kola nezúčastnila. Kvôli minuloročnému úspechu v krajskom kole automaticky postupuje až do okresného, resp. regionálneho kola.

Podkategórie

Strana 1 z 7