Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

OK Geografická Olympiáda

Dňa 6.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu, na ktorom sa zúčastnil aj žiaci našej školy.

5.roč.  4.miesto Habiba Ahmad Khan  (5.A)

6-7.roč.  12. miesto Tobias Mondočko  (6.C)

8-9.roč.   14.miesto Filip Foldeši   (9.A)

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 27.11.2020 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili tri žiačky: Linda Garajová 8.B, Barbara Beňušíková 8.B a Ivana Juhásová 8.C. 
Víťazkou školského kola sa stala Linda Garajová 8.B a postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo dňa 13.1.2021. Linda sa stala úspešným riešiteľom.
Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.  
 

 

Predvianočná nálada na ľade

Žiaci 3. a 4. ročníka si spríjemnili deň korčuľovaním na ľade. 

Projekt SadOVO

Vo februári 2020 sa naša škola zapojila do projektu SadOVO, ktorého cieľom je spoznávať staré a krajové odrody jabloní a hrušiek a spolu s odborníkmi tieto vzácne ovocné stromy vysádzať v areáli škôl. Do projektu boli zapojení žiaci 6. A a začiatkom septembra sa HabiAhmad Khan spolu so Sofi Szúdorovou zúčastnili dvojdňovej ovocinárskej exkurzie v Bošáckej doline. Na exkurzii sme navštívili ovocný sad a škôlku, ktorými nás previedli skúsení ovocinári, videli sme zaujímavé stromy starých a krajových odrôd ovocných stromov, ako aj dobovú sušiareň ovocia. Táto exkurzia nás motivovala a pripravila na ďalšie aktivity, ktoré na nás v projekte čakali. V októbri sa uskutočnil v škole workshop plánovania a výsadby stromov, zúčastnili sa ho všetci žiaci 6. A triedy. Na úvod sa žiačky, ktoré boli na ovocinárskej exkurzii podelili o zážitky so svojimi spolužiakmi formou prezentácie, následne sa spolus organizátormi projektu venovali rôznym aktivitám. Žiaci v skupinách premeriavali pozemoka vytvárali vlastné návrhy výsadby, pričom výsledkom bol jeden spoločný návrh, s ktorým bola väčšina žiakov spokojná. A tak sme tieto miesta na školskom pozemku vytýčili kolmi.Počas septembra a októbra sme mapovali ovocné stromy aj v našom okolí a nájdené plody sme poslali pomologičke. Tá nám ich pomohla identifikovať na dvojdňovom kurze Ovocní experti, ktorý sa však kvôli opatreniam konal v on-line priestore. Na záver projektu nás čakala tá najkrajšia a najdôležitejšia časť celého nášho úsilia a to,výsadba stromčekov, ktorá sa uskutočnila 16.11.2020. Pri výsadbe nám pomáhala aj Sofi Szúdorová zo 6.A a veľmi nás mrzí, že sa jej nemohli zúčastniť aj ostatní žiaci, ktorí sa na totak veľmi tešili. Pevne verím, že jarná návšteva ovocinárov spojená so strihaním stromčekov a výrobou domčekov pre ucholaky bude aspoň malé bolestné za to, že nám to tento roknevyšlo .

 

Pytagoriáda - školské kolo

8. a 9. 12. 2015 sme zrealizovali školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Úspešní riešitelia:
P3 - Šuba Erik, Juliniová Ella, Velčický Igor, Vargan Jakub, Billík Karol, Dzurilová Natália, Garajová Linda, Milová Jana

P4 - Košťál Theo, Skovajová Nina, Palenčíková Adriana, Gedaiová Nina, Mehager Hana, Matiaska Oliver, Kováčová Hana, Krajčová Lea, Špeťko Michal

P5 - Lipták Dárius, Lipták Márius

P6 - Billíková Klára

P7 - Trnkus Andrej, Klubertová Paula, Petríková Tatiana

P8 - Bielik Tomáš, Mikačová Katarína

Pytagoriáda 2017 - školské kolo

13. a 14. 12. 2017 sme zrealizovali školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov I. st., z ktorých 10 bolo úspešných a 28 žiakov II. stupňa, z ktorých postúpilo 9 do okresného kola. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a budeme držať palce v ďalšom kole.

P4: Ábel F. (25 b.), Oravec J. (25 b.), Tóthová G. (24 b.), Koščialiková A. (23 b.), Luong Duc Tiendat (23 b.), Hochel L. (21 b.), Ďuga M. (20 b.), Garčárová N. (19 b.), Gubková A. (16 b.), Jančovicová N. (16 b.) 

P5: Zvalová S. (17 b.), Billík K. (16 b.)

P6: Ondruška D. (13 b.)

P7: Pilka M. (13 b.), Földeši F. (12 b.), Adamovská N. (11 b.)

P8: Mehager A. (16 b.), Billíková K. (14 b.), Kováč M. (11 b.)

Pytagoriáda 2018 - okresné kolo

V dňoch 13. - 14. 3. 2018 sa na ZŠ Cabajská v Nitre realizovalo okresné kolo Pytagoriády žiakov 3. - 8. ročníka. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov, z toho 6 žiakov získalo 10 a viac bodov z 15, čím sa stali úspešnými riešiteľmi.

4. roč.: 5. m. Daniela Tóthová, 6. m. Filip Ábel, 7.m. Jakub Oravec

5. roč.: 6. - 10. m. Sára Zvalová, 29.- 30. m. Karol Billík

8. roč.: 16. m. Klára Billíková

Ďakujeme a prajeme veľa šťastia pri riešení ďalších matematických hlavolamov.

Pytagoriáda 2020/2021- školské kolo

V dňoch 9. a 10. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. - 4. roč. ho realizovali v škole pod dohľadom p. učiteliek, 5. - 8. roč. to po prvýkrát skúsil online formou. A zadarilo sa viacerým.

Sme radi, že deti venujú svoj čas aj takýmto aktivitám a majú záujem porovnať si svoje vedomosti s ostatnými spolužiakmi. Spolu sa zúčastnilo 40 žiakov, z toho 22 na I. stupni a 18 na II. st.

Úspešnými riešiteľmi sú: 

3. roč.: Hanka Babicová, Hana Magdinová, Alex Guzmický

4. roč.: Oliver Silný, Tomáš Kyle Tomek, Richard Pavlovič

5. roč.: Pavlína Strakošová, Michal Geleta, Martin Rendvanský, Peter Minárik, Marianna Dudová, František Fekete, Lucia Krajňáková, Patrik Kalčok, Lea Labudová

6. roč.. Filip Arpáš, Adela Mrázová, Alexandra Sabová

7. roč.: Leonard Hochel, Jakub Oravec, Miloš Varga, Haya Maria Mehager, Hana Balážová, Soňa Mesárošová

Tešíme sa a gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom. Veríme, že pozvaní žiaci nás budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole.

Šaliansky Maťko

22. 1. 2016 sa konal 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v okrese Nitra. Žiaci súťažili v prednese povesti. Našu školu reprezentovali J. Milová (III. A), R. Skovajová (V. A) a F. Máni (VI. C). Konkurencia bola veľká. Napriek tomu sa našej najmladšej reprezentantke Janke Milovej podarilo získať 1. miesto! Všetkých žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 8 žiakov v dvoch kategóriach. Súťažiaci sa popasovali s náročnými úlohami zameranými na počúvanie a čítanie s porozumením,gramatiku a slovnú zásobu. Absolvovali ústnu časť,ktorej súčasťou bol dialóg a vytvorenie príbehu na základe obrázku. V kategórii 1A sa víťazkou stala Linda Garajová zo 7.B,ktorá postupuje do okresného kola. V kategórii 1B sa víťazkou stala Minh Hang Nguyen z 9.B,ktorá takisto postupuje do okresného kola. Z celkového počtu 8 súťažiacich bolo 6 úspešných riešiteľov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.

Podkategórie

Strana 4 z 7