Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Súťaž „Vyhraj s knihou“

Počas MARCA – MESIACA KNÍH sa na našej škole prostredníctvom MS TEAMS organizovala súťaž o knihách a literatúre „Vyhraj s knihou!“. Zapojila sa viac ako štvrtina všetkých žiakov II. stupňa. Podmienkou postupu do zlosovania o zaujímavé vecné ceny bolo správne  odpovedať na 10 otázok počas dvoch týždňov (od 15. 3.  do 26. 3.). Do zlosovania postúpilo 18 žiakov a z nich pani riaditeľka vyžrebovala troch výhercov, ktorými sú:  Haya Maria Salah Mehager VII. B, Ema Taligová VII. A a Silvia Hrašková VII. C.
Gratulujeme!
Zároveň veľký obdiv patrí všetkým zúčastneným, pretože prejavili nielen snahu súťažiť, ale aj pozitívny vzťah ku knihám a literatúre.

Súťaž výtvarnej a literárnej tvorby detí - DÚHA

25. ročníku celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby detí - DÚHA, odborná porota spomedzi množstva prác ocenila výtvarné dielo Alexandry Sabovej zo VI.A a udelila jej v III. kategórii - St. žiaci  čestné uznanie. Blahoželáme.

Svetový deň vody 2018

22. 3. 2018 pripravila Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. aj tento rok podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. Keďže sme sa nemohli zúčastniť akcie na námestí, pretože sa v daný deň počasie vôbec nepodobalo na jarné, naši žiaci sa zapojili aspoň do výtvarnej súťaže. Cenu získali M. Škola z II. C, R. Hudecová z III. C a K. Billíková z VIII. B.

 

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia, ktorý každoročne pripadá na 7. apríla, má pripomínať všetkým ľudom, aby sa zaujímali a pravidelne starali o svoje zdravie.
My v Janíkovciach sme tomuto dňu venovali pozornosť a oboznámili sme deti s potravinovou pyramídou, triedili sme zdravé a nezdravé potraviny, pripomenuli sme si, že pohyb je tiež veľmi dôležitý pre naše zdravie a štvrtáci sa zahrali na degustátorov bylinných čajov.

Top liga

13. 11. 2018 sa výber žiakov zúčastnil prvého kola Top ligy vo futbale, ktorú organizuje Mesto Nitra.

Chlapci prejavili športového ducha, snahu a suverénne nad ostatnými družstvami vyhrali.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

 

Top liga - futbal

V piatok 24. 5. naši mladí futbalisti odohrali posledné kolo top ligy vo futbale. V celoročnej súťaži povyhrávali najviac zápasov a zaslúžene postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa odohrajú dňa 17. 6. 2019 v Bratislave.

Tešíme sa a držíme palce, chlapci!

Večerný beh Nitrou 2019

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil večerný beh Nitrou, ktorého súčasťou bola aj ZŠ Fatranská. V kategórii 2012-2013 vyhral Branislav Baťala a na tretom mieste sa umiestnil David Benček. U dievčat sa na tretom mieste umiestnila Adela Uharčeková. V kategórií 2010-2011 sa na tretom mieste umiestnila Sára Szöllősi. Tak isto boli veľmi úspešný Natán Markus, Filip Tóth, Richard Petrovič, Alex Micheľ, Richard Sládečka, Matúš Rebej, Samuel Lauko, Simona Mitanová a Matúš Karabinoš.

Všetkým gratulujeme :)

VIANOČNÁ BURZA 2019

V tomto predvianočnom čase žiaci za pomoci Školského parlamentu organizovali tradičnú VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť im čaro vianočných sviatkov. Žiaci si pripravili rôzne darčeky, ktoré potom predávali. Na burze sme si mohli kúpiť ozdoby na stromček, med, vianočné pečivo a iné krásne výrobky. Aj táto akcia dokazuje, že Vianoce sa blížia a my sme sa na najkrajšie sviatky roka aj tentokrát dôkladne pripravili.

Všetkovedko 2016

1. 12. 2016 sa uskutočnil 8. ročník súťaže Všetkovedko. Zapojených 17 500 detí zo Slovenska, z našej školy sa zapojilo 69 žiakov 2.- 5. ročníka (16 druhákov, 28 tretiakov,13 štvrtákov, 12 piatakov). Úspešní žiaci: II. C - A. Mrázová, III. A - A. Gubková, N. Vinohradská, H. Balážová, III. B - N. Jančovicová, S. Muller, A. Koštialiková, III. C - F. Ábel, III. E - T. Mondočko, IV. A - S. Zvalová, IV. B - N. Dzurillová, V. A - T. Košťál, V. B - K. Silná,  A. Palenčíková - najúspešnejšia, získala zároveň titul Všetkovedko školy (novinka tohto roku).

20170127 105854

 

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže

10. 11. 2017 sa v knižnici našej školy uskutočnila malá slávnosť spojená s prezentáciou Českého raja a jeho prírodných kultúrnych krás za účasti žiakov VIII. C triedy Súťaž organizuje OKS o. z. z Turnova (ČR) pod gesciou českých maliarov, ktorí súťaž vyhodnocovali.

Z našej školy boli ocenení piati žiaci, ktorí sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže s historickou tematikou.  Z vyše 1200 prác žiakov zo Slovenska a Česka získali naši žiaci krásne ocenenia:

Andronika Gáliková - 1. m., Natália Garčárová - 2. m. - obe zo IV. B a Filip Zákopčan - 3. m. - z VIII. C. 

Alexandra Schneková a Miroslava Holczová z IX. B získali mimoriadne ceny poroty za výtvarný počin. Ocenení žiaci získali pekné odmeny.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili i pripravujúcim pedagógom PaedDr. E. Szórádovej, Mgr. G. Sučkovej a p. zástupkyni Mgr. E. Kupkovej.

Všetky fotografie nájdete TU:

Podkategórie

Strana 6 z 7