Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Výtvarné úspechy Alexandry Sabovej

Aj v tomto školskom roku 2020/2021 talentovaná Saška zo VI.A, získala výborné umiestnenia v rôznych významných výtvarných súťažiach.

XVII. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Komenský a my“ -  „Mosty dnes a v budúcnosti“  sa umiestnila  na nádhernom 1. a 3. mieste.

V 12. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže, vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania a 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny  - Cesty za poznaním minulosti , v 2. kategórii získala prácou „Aj počas vojny mali deti svoje sny“- krásne  1. miesto.

Jej „ Kôš plný vitamínov “ dominoval v  II. kategórii  VIII. ročníku súťaže -  HOVORME O JEDLE - CHUTNÉ MAĽOVANIE.

Ďakujeme, Saška, za krásnu reprezentáciu našej školy a želáme Ti veľa ďalších kreatívnych nápadov .

Workshop s názvom "Rozhodovanie"

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili na online vzdelávacom workshope s názvom "Rozhodovanie", ktoré pre nich pripravilo občianske združenie PostBellum. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našej prvej Československej republike, svetovej migrácii i rozhodovaní v zložitých životných situáciách. Vypočuli si autentické rozprávanie pani Evy, ktorá vďaka migrácii prežila obdobie koncentračných táborov, zahrali sa na ministrov a volili vo voľbách. Zahrali si rôzne predstavenia a situácie  a vymýšľali zábavné príbehy, počas ktorých zažili veľa zábavy a smiechu.  :)

 

Zber starých mobilných telefónov

Do 30. 10. 2021 prebieha na našej škole zber starých mobilných telefónov. Nazbierané telefóny žiaci odovzdávajú svojim triednym učiteľkám a učiteľom. Najúspešnejší žiaci môžu vyhrať tablet.
Veríme, že sa nám podarí uspieť tak, ako v predchádzajúcich rokoch!
 
 
 
 

Podkategórie

Strana 7 z 7