Všetkovedko

Dňa 1.12.2021 sa uskutočnil  12. ročník súťaže Všetkovedko. Žiaci mali možnosť ukázať , čo všetko už  vedia o svete. O titul zabojovalo 18 393 detí zo Slovenska, z toho  51 žiakov z našej školy:  16 druhákov, 22 tretiakov a 13 štvrtákov.

Najúspešnejšími  žiakmi , ktorí získali titul Všetkovedko  a Všetkovedko školy  boli  Gregor Lušňák (2.A) a Adela Uharčeková (2.E).

Titul Všetkovedko získali :  A.Čameková(2.C), I. Dančo(2.E), A. Kratochvíl(2.E), H. Babicová(3.A), S.Mičundová(3.B), B.Hrebíková(3.B), N. Gubková(3.C), T. Darnádiová(3.C),  A.Žilová(3.C), M.Maľa(3.D),  P. Kozár(4.A), O. Silný(4.A), L. Mochnaľová(4.A), D. Cebová(4.A),  R.Pavlovič(4.D).

 Fotografie 

Všetkovedko

Dňa 28.11.2019 sa uskutočnil 11.ročník súťaže Všetkovedko. Do súťaže sa zapojilo 21 636 detí zo Slovenska. Z našej školy 50 žiakov, z toho 16 druhákov, 14 tretiakov a 20 štvrtákov.

Najúspešnejší  žiaci , ktorí získali titul Všetkovedko:

 A.Žilová (2.C),K.Balážová (3.C), S.Kováčiková (3.C), R.Pavlovič (3.D), L.Krajňáková (4.A), L. Žiak (4.A), M.Redvanský (4.B), P.Strakošová (4.C), S.Mitanová (4.C), M. Zemene (4.C), M.Geleta (4.E).

Titul Všetkovedko školy s najvyšším percentilom  získala Agáta Žilová z 2.C

Maksík 2019

Aj v tomto školskom roku prebehla na škole celoslovenská korešpondenčná súťaž MAKSÍK v piatich kolách. Bola určená pre žiakov, ktorí hľadali príležitosť na rozvíjanie svojho talentu a schopností v matematike. Hlavným cieľom súťaže bolo rozvíjať myslenie a kreativitu. Žiaci mali možnosť zistiť, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov prináša radosť a pocit uspokojenia. Do časovo náročnej súťaže sa zapojilo 52 žiakov 2. –  4. ročníka. Za snahu, prácu a dobré výsledky počas celého školského roka, získali žiaci od MAKSÍKA diplomy a rôzne darčeky. Všetkým ďakujeme za účasť, najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri súťaži opäť v budúcom školskom roku.

 

Ocenení žiaci I. stupňa

Metodické združenie ocenilo žiakov I. stupňa za mimoriadne úspechy. Títo žiaci sa počas celého roka úspešne zapájali do viacerých súťaží a reprezentovali triedu i školu na verejnosti.

Ocenení žiaci:

Lea Šišková I. B

Lara Mochnaľová II. A

Yana Nos III.A 

Alica Vogelová IV. A

Zaim Koxhaj IV. B

Marko Bojda IV. C

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

 

 

Matematický KLOKAN 2019

21. 3. 2019 prebehlo celoštátne kolo matematickej súťaže KLOKAN 2019. Na prvom stupni súťažili žiaci vo všetkých štyroch kategóriách. A tu sú výsledky:

1. ročník: Lea Šišková                    90 %

2. ročník: Silvia Kováčiková          100  %

3. ročník: Jana Nos                     74,4 %

              Martin Rendvanský       74,4 %

              Vojtech Kukla               74,4 %

              František Fekete           74,4 %

4. ročník: Mikuláš Šranko               70 %

                                   

Čítajte s nami 2019

7. 6. 2019 sa žiaci III.a IV. D zúčastnili hudobno-zábavného programu s názvom “Skadiaľ som”. Program pripravili zamestnankyne Krajskej knižnice Karola Kmeťka v rámci Literárnej Nitry. Po zábavných aktivitách sa žiaci oboznámili aj s výsledkami čitateľskej súťaže “Čítajte s nami”. Tretiaci sa umiestnili na 2. mieste a štvrtáci na 3. mieste. Získali krásne knihy a sladkú odmenu. Za umiestnenie srdečne blahoželáme... 

Trvalky 2019

12. 4. 2019 sa uskutočnila v Želiezovciach krajská súťaž detských folklórnych súborov. DFS Fatranček získal choreografiou Pome na strnisko umiestnenie v striebornom pásme. Z úspechu sa tešíme a gratulujeme !!!

 

Hviezdoslavov Kubín 2019- školské kolo

7. 2. 2019 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii, t. j. žiakov 2. - 4. ročníka. Pripravovalo  sa 27 žiakov.

Výsledky:

PRÓZA     1. miesto   -  Lara Mochnaľová  II. A

               2. miesto   -  Viktória Šubová    II. A

               3. miesto   -  Yana Nos            III. A

                                  Adam Cabadaj     III. E

 

POÉZIA    1. miesto    - neudelené

               2. miesto   - Lea Juhásová       III. C

                                 Adrian Eckhardt    III. E

               3. miesto  -  Katarína Balážová  II. C

Všetkovedko 2018

29. 11. 2018 sa uskutočnil 10. ročník súťaže Všetkovedko, súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  pre 2. – 4. ročník. V kategórii  2. ročníka súťažilo 6 826 detí, z našej školy  19 žiakov. V kategórii  3. ročníka súťažilo 6 568 detí, z našej školy 23 žiakov a v kategórii  4. ročníka 5 793 detí  z toho 8 žiakov našej školy. Najúspešnejší  žiaci: O. Silný, L. Mochnaľová (II. A), K. Balážová, S. Kováčiková (II. C), R. Pavlovič (II. D), L. Žiak, L. Krajňáková (III. A), M. Dudová (III. B), S. Mitanová, M. Zemene, P. Strakošová (III. C), N. Čurgalyová (III. D), M. Geleta, A. Eckhardt (III. E). Žiak Adrian  Eckhardt  zároveň získal aj titul Všetkovedka školy, ktorý predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.

Strana 1 z 7