Green Deal Európska zelená dohoda Vašimi očami

V marci Informačné centrum Europe Direct Nitra v spolupráci s hostiteľskou organizáciu Agroinštitút Nitra, štátny podnik vyhlásili súťaž - Green Deal Európska zelená dohoda Vašimi očami Cieľom projektu bolo podnietiť mladú generáciu k vyjadreniu názorov na Európsku zelenú dohodu, ako naštartovať európske hospodárstvo, posilniť jeho zelenú a digitálnu transformáciu a tým podporiť  jej  celkový prínos pre súčasné a budúce generácie. Naši žiaci - Alex Adámek z V.A a Habiba Ahmad Khan zo VI.A sa počas dištančného vzdelávania zapojili do výtvarnej súťaže a úspešne spracovali danú tému. Umelecká porota ocenila kreativitu účastníkov a práca Habiby získala  nádherné 1. miesto.  Srdečne blahoželáme a želáme veľa kreatívnych síl i nápadov  vo výtvarných súťažiach. Ďakujeme.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Žiaci našej školy dosahujú veľké úspechy aj počas dištančného vyučovania. Na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo online formou, sa zúčastnili: Tobias MarkoVailing z 8.A, Andronika Gáliková zo 7.B, Haya Maria Salah Mehager zo 7.B, Habiba Ahmad Khan zo 6.A a Alexandra Sabová zo 6.A. Všetci reprezentanti našej školy boli úspešnými riešiteľmi. Tobias Marko Vailing sa v kategórii ôsmakov umiestnil na 7. mieste. V kategórii šiestakov Habiba Ahmad Khan získala 3. miesto, Alexandra Sabová 15. miesto. Haya Maria Salah Mehager obsadila 8. miesto (kategória siedmakov). Ešte výraznejší úspech v tejto kategórii dosiahla Andronika Gáliková, ktorá obsadila krásne 1. miesto a postúpila do krajského kola Dejepisnej olympiády. Tá sa uskutoční 22.3.2021. Žiakom patrí naše poďakovanie za vynikajúcu reprezentáciu školy a dúfame, že sa z podobných úspechov budeme tešiť aj o rok. AndronikeGálikovej držíme palce v krajskom kole!
 
 

Ocenenie žiakov 2018/2019 primátorom mesta

Žiaci, ktorí počas školského roka 2018/2019 žali úspechy na rôznych súťažiach, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, si prišli po ocenenie do Obradnej siene mesta Nitry.

Čestné uznanie a knižný darček si prevzalo 31 jednotlivcov a 16 kolektívov 26. 6. 2019. 

Za šírenie dobrého mena Nitry sa týmto šikovným Nitranom poďakoval primátor Marek Hattas. „Chceme vás oceniť za to, že cibríte svoje talenty, posúvate sa dopredu a robíte dobré meno nášmu mestu,“ zdôraznil v príhovore k žiakom. 

Za našu školu sa z ocenenia tešili Marek Kováč z IX. C, ako víťaz krajského kola v Orientačnom behu a úspešný reprezentant celoslovenského kola, Romanka Hrnčárová, žiačka V. C ,za 1. miesto v krajskom kole súťaže Hľadáme nových olympionikov a 2. miesto v celoslovenskom kole menovanej súťaže a Viviana Šimová, žiačka VI. A, za 3. miesto v  krajskom kole súťaže Hľadáme nových olympionikov a úspešnú reprezentáciu v celoslovenskom kole.

 

Tešíme sa a sme právom hrdí!!!

https://nitraden.sk/foto-mesto-nitra-ocenilo-najuspesnejsich-ziakov-zakladnych-skol-tohto-roka/

Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV 2019

Tradične, každý rok v júni, Arborétum Mlyňany SAV poteší milovníkov ruží z celého Slovenska. Návštevníci môžu obdivovať nie len nádherné rozárium, voňavé súťažné aranžmány, ale aj  krásne výtvarné práce detí.

Organizátorom umeleckej súťaže je občianske združenie „Priateľ Arboréta Mlyňany“ a samotné Arborétum Mlyňany SAV.

Žiačka, Mária Milovská, z VIII. A triedy, ktorej práca sa zúčastnila tejto súťaže, získala v tretej kategórii krásne 3. miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.

Krajské kolo BIO OL E

 

Mária Milovská, žiačka 8. A triedy, už druhý krát postúpila do krajského kola Biologickej olympiády kategória E a opäť úspešne!

Dňa 7. 5. 2019 zvládla test, ústnu odpoveď, identifikáciu druhov aj praktickú časť a umiestnila sa na peknom 11. mieste.

Tešíme sa, gratulujeme a prajeme aj v budúcnosti veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Veľkú radosť nám urobila 3. 5. 2019 Andronika Gáliková, žiačka V. B triedy, ktorá sa zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Do súťažného finále tejto súťaže sa svojím talentom a úsilím prebojovala všetkými postupovými kolami súťaže, pričom v každom sa umiestnila na 1. postupovom mieste.
V krajskom kole sa zúčastnili len tí najlepší z najlepších, konkurencia bola veľmi silná. Andronika sa predstavila montážou básní od M. Ferka a J. Mokoša s názvom Ako sa robia zázraky. Svojím prednesom očarila odbornú porotu natoľko, že jej v II. kategórii v prednese poézie udelili krásne 2. miesto.
Andronika, ďakujeme za reprezentáciu školy a k úspechu srdečne blahoželáme!

Orientačný beh - majstrovstvá okresu

Dňa 16.4. 2019 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v orientačnom behu. Družstvo dievčat - Šimová, Prípadová, Vargová, Kasanová si vybojovali pekné 5. miesto.

Chlapci - Kováč, Šima, Laca, Šášik sa umiestnili na krásnom 2.mieste, čím si zabezpečili postup na Majstrovstvá kraja.

V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo Marekovi Kováčovi z 9. C, ktorý dobehol na 3. mieste. Blahoželáme a držíme chlapcom palce!!!

 

Okresné kolo BIO OL E

 

16. 4. 2019 sa n paôde našej školy konalo OK biologickej olympiády kategória E.

 

Úlohou žiakov bolo zmapovať 10 druhov živočíchov vodného ekosystému a vytvoriť si zbierku z ich fotografií, absolvovať test a identifikáciu 15 druhov z predpísaných päťdesiatich živočíchov.

 

Najviac sa darilo práve našej žiačke Márii Milovskej z VIII. C, ktorá sa zo všetkých 16 žiakov okresu Nitra umiestnila na 1. mieste a postúpila do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 7. 5. 2019.

 

Majka, urobila si nám radosť a držíme Ti palce!

 

Okresné kolo - matematická olympiáda

Zo žiakov, ktorí sa zapojili do školského kola matematickej olympiády sa do okresného kola dostalo 6 žiakov. Tí našu školu reprezentovali v okresných kolách 30. 1. a 9. 4. 2019

Úspešnými riešiteľmi sa stali: F. Ábel (V. C) - 5. m., J. Oravec (V. B) - 7. m. a E. Julíniová (VI. A) - 10 m. 

Žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich skvelých umiestnení.

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019

5. apríla 2019 sa Andronika Gáliková, žiačka V. B, zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v II. kategórii - poézia.

Andronika vyhrala s poéziou "Ako sa robia zázraky"

Čo dodať. Skvelá správa a obrovská gratulácia.... Veľmi sa tešíme.

Veríme, že nás takto úžasne bude reprezentovať aj 3. mája 2019 v krajskom kole, do ktorého, ako víťazka, postúpila. 

Strana 1 z 25