Miniliga M. Stocha

22. júna 2017 sa naši najmenší futbalisti zúčastnili finálového turnaja Miniliga M. Stocha.

Síce neuspeli, ale podali skvelé výkony.

Ďakujeme!!!

 

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Žiaci Jana Milová zo 4. A a Filip Máni zo 7. C nás 10. mája 2017 úspešne reprezentovali v Topoľčanoch na Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

Obaja zvíťazili vo svojich kategóriách, Janka s prózou v I. kategórii (prvý stupeň) a Filip so svojou básňou v III. kategórii (žiaci 7. až 9. ročníka) a postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude na konci júna v Dolnom Kubíne.

Janke aj Filipovi srdečne gratulujeme.

Sme na nich hrdí a držíme im palce. Pre nás sú však celoslovenskými víťazmi už teraz.

 Ďalšie fotografie nájdete: TU

Matematický klokan

Dňa 20. marca 2017 sa uskutočnila na našej škole najväčšia medzinárodná súťaž „Matematický klokan“.

Zúčastnilo sa jej 65 žiakov. V rámci Slovenska sme mali 13 úspešných riešiteľov: 1. až 4. ročník - 7 žiakov, 5. až 8.ročník - 6 žiakov.

Školským šampiónom sa stal Jakub Oravec  z III. B triedy.

Všetkým k úspechu srdečne gratulujeme!

Buďme ľudia

12. 4. 2017sa žiaci 1. stupňa zúčastnili hudobno-vzdelávacieho anti-diskriminačného programu „BUĎME ĽUDIA“, bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýkal tém, ako napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok boli deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

STORY 2017

Dňa 21.3.2017 sa v CVČ  Domino uskutočnilo okresné kolo súťaže STORY - prednes poézie a prózy v anglickom jazyku.
Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Karol Billík zo IV. C a Klára Silná z V. B.

Karol Billík vo svojej kategórii obsadil fantastické I. miesto a Klára Silná vo veľkej konkurencii v  II. kategórii úspešne reprezentovala našu školu.

Karolovi a Kláre gratulujeme.

DEJ - okresné kolo

14. 2. 2017 sa na ZŠ Benkova uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Naša škola mala pomerne silné zastúpenie - 8 žiakov, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi.

6. roč.: 2. m. - P. Horváthová (VI. B), 4. m. - T. Šubová (VI. C)

7. roč.: 1. m. - A. Labatová (VII. C), 3. m. - Z. Nguyen (VII. C)

8. roč.: 2. - 3. m. - A. Trnkus (VIII. A), A. Schneková (VIII. B)

9. roč.: 6. m. - S. Febenová (IX. B), 18. m. - M. A. Bahelková (IX. A)

Do krajského kola DEJ OL postupujú A. Labatová a A. Trnkus, ktoré sa sa bude konať na Spojenej cirkevnej škole v Leviciach 30. 3. 2017.

Tešíme sa z nádherných umiestnení, ďakujeme žiakom za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a p. uč. Blahovi, kt. žiakov pripravoval.

Okresné kolo - Šal. Maťko

V piatok 20. januára 2017 sa žiačka 5. B a víťazka školského kola Šalianskeho Maťka Miška Fӧldešiová
zúčastnila v Matici slovenskej okresného kola.
V II. kategórii (4. a 5. ročník) v konkurencii 26 iných detí úspešne zvládla svoj prednes.
Na prvých troch miestach sa, bohužiaľ, neumiestnila.
Napriek tomu jej za reprezentovanie školy ďakujeme a do budúcnosti prajeme veľa úspechov.

ANJ OL - okresné kolo

Dňa 17. 1. 2017 sa na ZŠ Beethovenova, Nitra uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.
Našu školu reprezentovali Laura Illečková zo VII. B a Adam Dobrocký z VIII. B.
V silnej konkurencii  obsadili obaja krásne 7. miesto vo svojej kategórii. 
Žiakom gratulujeme.

Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

Dňa 16.12. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského kola atletických pretekov "Zo školských lavíc do atletickej haly Elán".
V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a vybojovali krásne umiestnenia. Gratulujeme!!!
Matej Laca - 2 x 1. miesto - 60 m,diaľka
Adam Mehager - 1. miesto - 600 m, 
Viviana Šimová - 1. miesto - diaľka, 2. miesto - 60 m
Hana Mehager - 3 . miesto - 600 m
Andrej Šima - 3. miesto - 1000 m
Jakub Laca - 2. miesto - diaľka, 3.miesto - 60 m
Dominik Labuda - 4. miesto -300 m, 6.miesto - 60 m
Róbert Guth - 10. miesto - 300 m, 14. miesto - 60 m
Mária Prípadová - 11. miesto - 60 m.

 

GEG a DEJ olympiády

V dňoch 5. a 12.12.2016 sa na našej škole konali školské kolá geografickej a dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ich 33 z GEG OL a 22 z DEJ OL.

Ďakujeme za taký veľký záujem, ceníme si ich ochotu učiť sa aj niečo navyše a srdečne blahoželáme postupujúcim do okresného kola:

GEG OL:
kategória G: 5. ročník: 1. Nina Skovajová, 2. Žofia Ferenczi, 3. Filip Pálenčík
kategória F: 6. - 7. ročník: 1. Anna Labátová, 2. Ema Mrázová, 3. Lukáš Balko
kategória E: 8. - 9. ročník: 1. Michaela Bahelková, 2. Adam Majtán, 3. Sofia Febenová

DEJ OL:
kategória 6. ročník: 1. Tatiana Šubová, 2. Petra Horváthová
kategória 7. ročník: 1. Anna Labátová, 2. Duong Nguyen Thi Thuy Duong
kategória 8. ročník:1. Alexandra Schneková, 2. Andrej Trnkus 
kategória 9. ročník:1. Sofia Febenová, 2. Michaela Bahelková

 Strana 1 z 2