Hviezdoslavov Kubín

V Krajskom osvetovom centre v Nitre sa 2. marca konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V II. kategórii próza našu školu hrdo zastupoval Samuel Müller zo 6.B, pre ktorého to bola prvá účasť.
Veľkú radosť nám však spôsobila Barbara Beňušíková zo 7.B, ktorá vyhrala III. kategóriu próza. Jej recitácia vyvolala zimomriavky u všetkých prítomných. Barbarka spolu s Andronikou Gálikovou nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa bude konať 3. apríla.

Súťaž Náboj Junior

V piatok 22.11. sa na Gymnáziu Párovská uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Nitrianskeho kraja.Našu školu reprezentovalo 4- členné družstvo žiakov 9.C: Burdová Karolína, Pilka Marcel, Šubová Tatiana a Zetocha Samuel.V konkurencii 10 družstiev z gymnázií a 14 družstiev základných škôl obsadili krásne 7. miesto. Účastníkom blahoželáme!

Mladý tvorca

5.11. 2019 sa na výstavisku Agrokomplex konalo podujatie Mladý tvorca, ktorého sa zúčastnili aj naši deviataci. Cieľom tejto výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie a vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania. Rodičom a žiakom poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre žiakov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

Projekt „Viem, čo zjem“

Žiaci 5.A prostredníctvom prednášky a diskusie s pracovníčkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmali, ako zaistiť neškodnosť potravín, chrániť svoje zdravie a vyvarovať sa vďaka správnej hygiene rôznym chorobám. Žiaci sa naučili na akých miestach by mali potraviny správne skladovať a ako s nimi hygienicky pracovať. Tiež sa oboznámili so zložením jednotlivých potravín, či trvanlivosťou, ktorá je zobrazovaná na zadnej strane obalov. Žiaci môžu tieto informácie využívať vo svojom každodennom živote.

Prednáška o biodiverzite

Žiaci 5.B vo štvrtok 14. novembra navštívili Vivárium SPU a zúčastnili sa prednášky o biodiverzite.

Dobré srdce - dobré skutky

Dobré srdce = dobré skutky

 

Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnosť človeka

 k človeku, ktorá dokáže dokonca spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.

Myšlienka nutnosti prebudiť v ľuďoch driemajúcu ľudskosť, láskavosť, dobrosrdečnosť a potrebu spolupráce, dokonca vedieť  prekonať hranice svojej kultúry, rasy - bola mottom 3. konferencie Svetového hnutia dobrosrdečnosti , ktorá sa konala  17. – 18. novembra 2000  v Singapure.  Účastníci vyhlásili

13.november za Svetový deň dobrosrdečnosti.

 

V tomto školskom roku  naši žiaci V.- VIII. ročníkov diskutovali o význame a prínosoch dobrosrdečnosti a vlastnostiach s ňou spojenými. Kolektívne vytvárali z obrázkov,  ktoré znázorňujú  dobré skutky, koláže v tvare srdca. Výsledné práce boli prezentované vo vestibule školy, aby každého z nás stále inšpirovali konať dobro.

                                         Často stačí málo – začať od seba.