Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 12. - 16. 4. 2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Elektronická prihláška zverejnená 22.3.2021 (milí rodičia, ak máte záujem o štúdium v ZŠ Janíkovce, uveďte to, prosím, v prihláške do poznámky)

a možným online pohovorom. 

Prihláška na vytlačenie TU  - do vytlačenej prihlášky poprosíme uviesť dátum 12. 4. až 16. 4. 2021 (použiť v prípade, že sa vám nedá zapísať dieťa elektronicky)

S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia. 

Pre tých, ktorí to nebudú môcť realizovať vyplnením elektronickej prihlášky, budú si môcť zo stránky vytlačiť prihlášku a poslať nám ju poštou, najneskôr do 16. 4. 2021.

V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť - v termíne od 12. 4. do 16. 4. 2021, v čase od 7.00 do 15.00 hod., osobne do školy, kde vyplní prihlášku. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia. Podpísať prihlášku musia obaja rodičia.

Ďalšie informácie uverejníme v priebehu pár dní. Obdobne oznámime aj termíny na kontrolu údajov, ktoré uvediete v prihláške.

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

-   ANJ od 1. ročníka. Na druhom stupni výber RUJ/NEJ/Fenomény sveta.
Inovatívne metódy vo vyučovaní: dramatizácia textu, hranie rolí, aktívne písanie, intelektové a didaktické hry, brainstormingom, guestionstorming, projektové a problémové vyučovanie, cubing, v menšej miere arteterapia, muzikoteria, využívanie prvkov VYSOKOEFEKTÍVNEHO UČENIA: zavádzanie pravidiel v triede, ranná komunita, pojmové mapy, vzájomné hodnotenie žiakov, tvorivé učenie, fenomény sveta - 7. roč. 
-   Korčuľovanie na 1. stupni, lyžiarsky výcvik na II. st., školy v prírode, šk. výlety
-   Moderné učebne, zrekonštruované podlahy v telocvični, multifunkčné ihrisko, nové detské ihriská, oddychová zóna - izba kníh..
-   Školský rozhlas.
-   Rôzne záujmové útvary.
-   Spolupráca s Language Planet - doobedňajšie aktivity (CLIL), poobedňajšia činnosť s lektormi, spolupráca s KOS, Medea.
-   Špeciálne pedagogičky, šk. psychologičky, pedagogické asistentky.
-   Využívanie interaktívnych tabúľ, IKT techniky, tabletov, micro:bitov.
-   Zapájanie sa do projektov SADOVO, Oáza vôní a chutí, Športové centrum pri ZŠ, Dajme spolu gól, Zdravá škola, Číta celá škola....
-   ŠKD od 6.30 do 17.00 
-   a mnoho iného...
 
 
 

Školská zrelosť

https://vudpap.sk/vyberate-v-tychto-dnoch-skolu-pre-vase-dieta/

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 12. - 16. 4. 2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Elektronická prihláška zverejnená 22.3.2021 (milí rodičia, ak máte záujem o štúdium v ZŠ Janíkovce, uveďte to, prosím, v prihláške do poznámky)

a možným online pohovorom. 

Prihláška na vytlačenie TU  - do vytlačenej prihlášky poprosíme uviesť dátum 12. 4. až 16. 4. 2021 (použiť v prípade, že sa vám nedá zapísať dieťa elektronicky)

S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia. 

Pre tých, ktorí to nebudú môcť realizovať vyplnením elektronickej prihlášky, budú si môcť zo stránky vytlačiť prihlášku a poslať nám ju poštou, najneskôr do 16. 4. 2021.

V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť - v termíne od 12. 4. do 16. 4. 2021, v čase od 7.00 do 15.00 hod., osobne do školy, kde vyplní prihlášku. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia. Podpísať prihlášku musia obaja rodičia.

Ďalšie informácie uverejníme v priebehu pár dní. Obdobne oznámime aj termíny na kontrolu údajov, ktoré uvediete v prihláške.

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

-   ANJ od 1. ročníka. Na druhom stupni výber RUJ/NEJ/Fenomény sveta.
Inovatívne metódy vo vyučovaní: dramatizácia textu, hranie rolí, aktívne písanie, intelektové a didaktické hry, brainstormingom, guestionstorming, projektové a problémové vyučovanie, cubing, v menšej miere arteterapia, muzikoteria, využívanie prvkov VYSOKOEFEKTÍVNEHO UČENIA: zavádzanie pravidiel v triede, ranná komunita, pojmové mapy, vzájomné hodnotenie žiakov, tvorivé učenie, fenomény sveta - 7. roč. 
-   Korčuľovanie na 1. stupni, lyžiarsky výcvik na II. st., školy v prírode, šk. výlety
-   Moderné učebne, zrekonštruované podlahy v telocvični, multifunkčné ihrisko, nové detské ihriská, oddychová zóna - izba kníh..
-   Školský rozhlas.
-   Rôzne záujmové útvary.
-   Spolupráca s Language Planet - doobedňajšie aktivity (CLIL), poobedňajšia činnosť s lektormi, spolupráca s KOS, Medea.
-   Špeciálne pedagogičky, šk. psychologičky, pedagogické asistentky.
-   Využívanie interaktívnych tabúľ, IKT techniky, tabletov, micro:bitov.
-   Zapájanie sa do projektov SADOVO, Oáza vôní a chutí, Športové centrum pri ZŠ, Dajme spolu gól, Zdravá škola, Číta celá škola....
-   ŠKD od 6.30 do 17.00 
-   a mnoho iného...
 
 
 

Školská zrelosť

https://vudpap.sk/vyberate-v-tychto-dnoch-skolu-pre-vase-dieta/

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.